Mikä on 4H- kerho

4H-KERHO

4H-kerhon tavoitteet

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa. Tavoitteena on 4H-liiton toiminta-ajatuksen mukaisesti tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja kasvamista vastuuseen edistämällä:

- omatoimisuutta ja arjen taitoja
- yrittäjyyttä ja työelämävalmiuksia
- yhteistyötaitoja
- kansainvälisyyttä ja
- luonnon ja ympäristön kunnioitusta


Kohderyhmä

4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat olla joko yleiskerhoja tai teemakerhoja riippuen osallistujien iästä, kerhovuosien määrästä ja kiinnostusten kohteista.
Lähtökohtana on, että toimintaan osallistuvat liittyvät 4H-yhdistyksen jäseniksi.
4H on kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu jäsenyyteen. Lisäksi jäsenyyteen kytkeytyy myös tapaturmavakuutusturva.

Toiminnan kuvaus

Kerho kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa. Yksi kerhokerta kestää noin 1,5 - 2 tuntia. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää.


Yleiskerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia
oppimiskokemuksia, eli kokeillaan
ja tehdään eri asioita. Aihepiirejä
ovat arjen- ja kädentaidot, metsä, luonto
ja ympäristö, eläimet, teknologia, vuorovaikutus
ja kansainvälisyys.


Teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen.
Teemakerho voi olla ajallisesti
rajattu. Teemakerhoja ovat esimerkiksi
yrityskerho, eräkerho, heppakerho, mopokerho
ja kokkikerho.


Lasten ja ohjaajien yhteisenä työvälineenä
toimii 4H-TOP-tehtäväpankki www.4h.
fi/top.


Ohjaus:


4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina
toimivat koulutetut 13–18-vuotiaat nuoret
ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat
ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakoulutuksen.
Aikuisohjaajat on perehdytetty
4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat
tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen
kanssa.


Turvallisuus:


Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä
nuorten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma.
Turvallisuussuunnitelmassa
on kartoitettu toiminnan riskit,
niiden ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa
tarvittavat toimenpiteet.
Turvallisuussuunnitelma perustuu 4Hjärjestön
valtakunnalliseen malliin. Ohjaajilla
on lasten huoltajien puhelinnumerot.
Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita.
Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.


Vakuutukset:


4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus
sekä 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus
nuorille, jotka ovat 4H-yhdistysten
jäseniä. Vakuutus on voimassa
4H-kerhoissa sekä välittömillä matkoilla
kerhon ja kodin välillä.


HYVÄLLÄ HARRASTUKSELLA
HUOMISEN HUIPULLE!